Brandkrav

Brandkravene til installationsgennemføringer fremgår af Brandteknisk Vejledning nr. 31 samt i det gældende Bygningsreglement.

Af reglerne for sektionsafgrænsninger i vægge og etageadskillelser fremgår det, at der ikke stilles krav om særlige brandmæssige foranstaltninger til gennemføring af metalrør (f.eks. stål og kobber) i rørbøsninger af plast – hvis:
-rørbøsningens udvendige diameter ikke er større end 54 mm, og spalten mellem medierør og inderside af rørbøsning ikke er større end 6 mm., og hvis det samlede spalteareal i gennembrydning i en bygningsdel ikke er større end 5000 mm2.

Desuden skal spalten mellem medierør og bøsningsrør lufttætnes, f.eks. med en gummiring – og rørbøsningen skal støbes eller fuges brandmæssigt forsvarligt til den gennembrudte bygningsdel.

De såkaldte bagatelgrænser betyder helt konkret, at alle PAK-bøsninger til og med dimension 49 mm eller 11/2" medierør, kan anvendes uden brandsikring.
For rosetbøsningssæt med plastrosetter er grænsen 43 mm eller 11/4" medierør, mens Karfa bøsning med bøsningsrør af stål er tilladt til og med 61 mm eller 2" medierør.

Hvis medierørets udvendige diameter er større end 49 mm eller 11/2" medierør, skal rørbøsningen være udført af ubrandbare materialer, eller være særligt brandteknisk sikret.
I praksis betyder dette, at Karfa Flex-bøsning kan anvendes i alle dimensioner som "brandbøsning", fordi de anvendte materialer er ubrandbare, og fordi der ikke er luftspalte mellem medierør og isolering.
Man bør være opmærksom på, at denne type primært anvendes for at opfylde kravene til termisk isolering i henhold til DS 452 – og at Flex-bøsningen ikke er en vandtæt bøsning med gummipakning.
For vandførende plastrør, f.eks. PEX-rør, gælder særlige regler. Se Brandteknisk Vejledning nr. 31 – eller spørg os.

Ingen brandkrav til:

Pak-bøsning til og med 49 mm eller 11/2" medierør.

Rosetbøsningssæt til og med 43 mm eller 11/4" medierør

Karfa bøsning med rørgevind for bøsningsrør af stål til og med 61 mm eller 2" medierør.

Flex-bøsning – alle dimensioner