Brandkrav

Alle Karfa PAK-bøsninger til og med udvendig dimension 49 mm eller 11/2" medierør kan anvendes uden brandsikring.

For Rosetbøsninger med plastrosetter er grænsen
43 mm eller 11/4" medierør.
For stålbøsninger er grænsen 61 mm eller
2" medierør.

Dette fremgår af Brandteknisk Vejledning nr. 31 fra Dansk Brandteknisk Institut.
Klik her og se vores oversigtsskema over rørgennemføringer og brandkrav.