Vi samarbejder med alle

Historisk er Danmarks byggetekniske institutioner vores samarbejdspartnere. Eksempelvis SBI (Statens Byggeforsknings Institut), BPS centret og GVK/GSO (Gulvbranchens Vådrums Kontrol).

Til byggeriets parter bl.a. rådgivende ingeniører, arkitekter og håndværksvirksomheder yder vi konsultativ teknisk bistand. Vi deltager også gerne i løsning af specialopgaver, ligesom vi kan tilpasse vores standardprodukter.

Ring blot til vores salgsafdeling, hvis der er behov for gode råd og vejledning – og husk at vi formentlig er dem der ved mest om rørgennemføring.